May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Marshall Islands tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Marshall Islands hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Marshall Islands tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Marshall Islands tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Marshall Islands gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Marshall Islands gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Marshall tại Tokyo, Nhật Bản.

Đại Sứ Quán Marshall Islands tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Marshall Islands in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Marshall Islands in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Marshall Islands in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Marshall Islands in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Marshall Islands in Hanoi capital city of Vietnam.