April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Mozambique tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Mozambique tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mozambique hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Mozambique tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Mozambique
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Mozambique 🇲🇿? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Mozambique Address : Av. Francisco Orlando Magumbwe, No 1026/1048 Caixa Postal.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Maputo, Mozambique 🇲🇿 Address : Av. Francisco Orlando Magumbwe,  No 1026/1048, Caixa Postal.