March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Namibia Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Namibia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Namibia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Namibia Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Namibia Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Namibia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.