March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Namibia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Namibia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 2-9-2 Tayuan Diplomatic Office Building, 14 Liangmahe Nan Lu, Chaoyang Dist., Beijing, 100600, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : (+86) 10 653-22211 | (+86) 11 653-24549
  • Fax : +86-10-65324549
  • E-mail : namemb@eastnet.com.cn | beijing@mirco.gov.na
  • Website : http://www.beijing.mirco.gov.na
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/hYRCR45Cksynnqdb9