March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Namibia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Namibia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 2-9-2 Tayuan Diplomatic Office Building, 14 Liangmahe Nan Lu, Chaoyang Dist., Beijing, 100600, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : (+86) 10 653-22211 | (+86) 11 653-24549
  • Fax : +86-10-65324549
  • E-mail : namemb@eastnet.com.cn | beijing@mirco.gov.na
  • Website : http://www.beijing.mirco.gov.na
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/hYRCR45Cksynnqdb9
TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Somalia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Slovenia in Beijing, China Chancery of the Embassy : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Uganda in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 5 Sanlitun, Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Turkmenistan in Beijing, China Chancery of the Embassy : King’s Garden Villas H-5, 18 Xiaoyun Road, Sanyuan Bridge, Chaoyang, Beijing, China. Working hours : Monday to Friday 09:00 – 18:00 (Lunch break : 12:30 – 14:30) Tel : +86-10-65326975 Fax : +86-10-65326976 Website : https://china.