April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nigeria tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Nigeria tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nigeria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Nigeria tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Nigeria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Nigeria in Hanoi Address : Villa No. 44/1 Van Bao street, Van Phuc Diplomatic Compound, Ba Dinh district, Hanoi city, Vietnam.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Nigeria 🇳🇬? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Nigeria Address: No 9 River Niger street, Off Danube street, Maitama, Abuja, Nigeria 🇳🇬 Telephone: (234-09)8703678; (234-09)8703679 Hotline: +234.8.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Federal Republic of Nigeria 🇳🇬 Address: No Kyari Mohammed Crescent street, Off Justist Sowemimo street, Asokoro District, Abuja, Nigeria 🇳🇬 Phone: (+234-8) 137086724 Email: dsqvnnigeria@yahoo.com Website: https://vnembassy-abuja.