March 10, 2021
tại Philippines

Đại Sứ Quán Palau tại Manila

Đại Sứ Quán Palau tại Manila, Philippines

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Salcedo Village, PDCP Bank Centre V.A. Rufino St, cor L.P. Leviste Street, Makati, Metro Manila, Philippines
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : (+63) 2 522 2849
  • Fax : (+63) 2 521 0402
  • Email : ropembassy_pi@pldtdsl.net | erpweb@palauembassymanila.ph
  • Facebook : https://www.facebook.com/palauembassymanila
  • Website : http://palauembassymanila.ph/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/uneZeLnzovSM7vcBA
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Manila, Philippines 🇵🇭 Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo, Malate, Manila, Philippines 🇵🇭 Điện thoại: +63 2 521 6843 Lol 101 Fax: +63 2 526 0472 Email: vnembph@yahoo.com Website : https://vnembassy-manila.