Embassy of Palau in Manila
March 10, 2021 · TAGS Philippines

Embassy of Palau in Manila, Philippines Chancery of the Embassy : Salcedo Village, PDCP Bank Centre V.A.

Đại Sứ Quán Palau tại Manila, Philippines Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Salcedo Village, PDCP Bank Centre V.A.

1