April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại Jakarta, Indonesia.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Papua New Guinea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Papua New Guinea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Normally, the Vietnam e-visa will take around 3 business days to be processed. But there are situations where the processing can take a longer time.

Before applying for Vietnam e-visa, Papua New Guinean passport holders are advised to make sure that your passport is valid at least for six months with 2 blank pages. Following documents are required to complete e-visa application form.