Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại

Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Papua New Guinea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Papua New Guinea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1