May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại Jakarta, Indonesia.

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Papua New Guinea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Papua New Guinea in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Papua New Guinea in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Papua New Guinea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Papua New Guinea in Hanoi capital city of Vietnam.