May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Paraguay tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Paraguay hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Paraguay tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Paraguay tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Paraguay gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Paraguay gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản.

Đại Sứ Quán Paraguay tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Paraguay
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Paraguay in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Paraguay in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Paraguay in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Paraguay in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Paraguay in Hanoi capital city of Vietnam.