April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Seychelles tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Seychelles tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Seychelles hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Lãnh Sự Quán Seychelles tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Seychelles
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Seychelles in Hanoi Address : 09B Da Tuong Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Phone: (024) 3942 9266 Fax: (024) 3942 9249 Email : thao@asiasuntravel.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Seychelles 🇸🇨? We are sorry to announce that there is no embassy or consulate of Vietnam in Seychelles. You are suggested to contact the nearest Vietnam Embassies in your neighboring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Seychelles 🇸🇨. Options for citizens of Seychelles getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.