April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Sierra Leone hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Sierra Leone gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Sierra Leone gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Sierra Leone tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Sierra Leone Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Sierra Leone vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Sierra Leone 🇸🇱. Options for citizens of Sierra Leone getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.