April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Singapore hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Singapore tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Singapore
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Singapore in Hanoi Address : No. 41 & 43, Tran Phu Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Office Hours: Mon – Fri | 8.

Citizens of Singapore won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, you should apply for a visa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Singapore 🇸🇬? Please see below for information of Vietnam Embassy in Singapore Chancery: 10 Leedon Park Singapore 267887 🇸🇬 Telephone: 64625938 (Protocol & Administration) 64625994 (Consular) Fax: 64689863 (Protocol  & Administration) 64625936 (Consular ) Website: https://vnembassy-singapore.mofa.

Embassy of the  Socialist Republic of Vietnam in the Republic of Singapore 🇸🇬 Address: 10 Leedon Park, Singapore 267887 🇸🇬 Telephone: (+65) 64625938 Fax: (+65) 64689863 Email: vnemb.sg@mofa.