March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Tanzania Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tanzania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tanzania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Tanzania Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Tanzania Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Tanzania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Tanzania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tanzania 🇹🇿? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Tanzania 🇹🇿 Address: Plot No. 11, Bongoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam, Tanzania 🇹🇿 P.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Dar es Salaam, Tanzania 🇹🇿 Address : Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam; Tanzania 🇹🇿 P.O.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tanzania 🇹🇿 Địa chỉ: Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam, Tanzania 🇹🇿 Điện thoại: (+255) 222664535 Fax: (+255) 222664537 Email: : vnemb.tz@mofa.