Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tanzania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt

Lãnh Sự Quán Tanzania tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tanzania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Tanzania tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tanzania tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Tanzania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tanzania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tanzania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tanzania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1