May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Tanzania tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tanzania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Tanzania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Tanzania tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Tanzania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Tanzania in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Tanzania in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Tanzania in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Tanzania in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Tanzania in Hanoi capital city of Vietnam.