April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Tanzania tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Tanzania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tanzania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Tanzania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Tanzania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tanzania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tanzania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tanzania 🇹🇿? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Tanzania 🇹🇿 Address: Plot No. 11, Bongoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam, Tanzania 🇹🇿 P.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Dar es Salaam, Tanzania 🇹🇿 Address : Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam; Tanzania 🇹🇿 P.O.