April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Triều Tiên (North Korea) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Korea (North) in Hanoi Address : 25 Cao Ba Quat Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Phone : 024 3845 3008 | in Hanoi : 3845 3008 | outside Hanoi : 024 3845 3008 |  outside Hanoi : 0084 24 3845 3008 Fax : 024 3823 1221 Email : dprkemb.hanoi@gmail.

Citizens of North Korea are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of North Korea are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Korea (North) 🇰🇵? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Pyongyang, North Korea Address: No 07, Munsu Street, Pyongyang, North Korea 🇰🇵 Telephone: 00-84- (0) 99-274-0044 (Off-work: 00-850-191-2500-156) Fax No: 00-84- (0) 99-274-0039 Switchboard: 00-84 (0) 99-274-0031/32/33/34/35/36/37/38 Email: vnembassydprk@mofa.gov.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Pyongyang, North Korea (DPRK) 🇰🇵 Address : 7 Munsu Str.Pyongyang, Democratic People Republic of Korea (DPRK) 🇰🇵 General line: 00-84-(0)99-274-044; Fax: 00-84-(0)99-274-0039 Email: vnembassydprk@mofa.