April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ucraina (Ukraine) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Ucraina (Ukraine) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ucraina (Ukraine) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ucraina (Ukraine) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ukraine tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Ukraine
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Ukraine in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : floor 11, suite 03-06 Vincom Center, 72 Le Thanh Ton street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 08:30 – 12:00 | 14:00 – 17:30 Phone : (028) 3911 8304 Fax : (028) 3911 8303 Email: luyenvu.

Embassy of Ukraine in Hanoi Address: 06 Le Hong Phong Street, Ba Binh District, Hanoi City, Vietnam Phone: (024) 37-34-44-92 | in Hanoi : 37-34-44-92 | outside Hanoi : 024  37-34-44-92 | outside Vietnam : 0084 24 37-34-44-92 Fax: (024) 37-34-44-97 Email: emb_vn@mfa.gov.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Ukraine 🇺🇦? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Ukraine ПОСОЛЬСТВО С.Р.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Kyiv, Ukraine 🇺🇦 Address:  51 Tovarna Str. 01103 Kyiv, Ukraine 🇺🇦 Telephone (+380) 44 284-5740 or (+380) 44 284 5542 Fax: (+380) 44 284 5542 Email: vnemb.