March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Uganda Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Uganda Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Uganda vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Uganda Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Uganda Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Uganda tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Uganda
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Uganda 🇺🇬? Please find below for the address, phone, email, website, map & working time of the consulate of Vietnam in Kampala – Uganda: Vietnamese Consulate in Uganda Address : Plot 9 Portal Avenue, Kampala – Uganda Call: +256706262908/+256711888222 E-mail: info@vietnamconsulate-ug.org Website : http://vietnamconsulate-ug.

Vietnamese Consulate in Republic of Uganda 🇺🇬 Address : Plot 9 Portal Avenue, Kampala – Uganda 🇺🇬 Call: +256706262908/+256711888222 E-mail: info@vietnamconsulate-ug.org Website : http://vietnamconsulate-ug.