April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tien Giang

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tien Giang province

  • Address : 379 Hung Vuong street, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
  • Phone : (0273) 3873 401
  • Fax : (0273) 3882 297
  • Email : sld@tiengiang.gov.vn
  • Website : http://sldtbxh.tiengiang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/ecsigFCq2hbZphMN8

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Tien Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 379 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3873 401 Fax : (0273) 3882 297 Email : sld@tiengiang.gov.

Department of Planning & Investment in Tien Giang province Address : 38 Nam Ky Khoi Nghia street, ward 1, My Tho city, Tien Giang province Phone : (0273) 3873 381 Fax : (0273) 3875 487 Email : skhdt@tiengiang.gov.

Tien Giang province ▹ Business Registration Office in Tien Giang province Address : 38 Nam Ky Khoi Nghia street, ward 1, My Tho city, Tien Giang province Phone : (0273) 3871 962 Email : pdkkdtg@yahoo.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : Số 38 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3873 381 Fax : (0273) 3875 487 Email : skhdt@tiengiang.gov.

Tỉnh Tiền Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 38 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Số điện thoại : (0273) 3871 962 Email : pdkkdtg@yahoo.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Tien Giang province Address : 375 Hung Vuong street, Dao Thanh village, My Tho city, Tien Giang province. Phone : (0273) 3872 769 Fax : (0273) 3883 864 Email : stp@tiengiang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 375 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại : (0273) 3872 769 Fax : (0273) 3883 864 Email : stp@tiengiang.