The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Tien Giang, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 6301S – Than Cuu Nghia – Chau Thanh – Tien Giang Location : Ngai Loi hamlet, Than Cuu

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tiền Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6301S – Thân Cửu nghĩa – Châu Thành – Tiền Giang Địa chỉ : ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu

Education and Training Department of Tien Giang Province Address : 397 Hung Vuong Street, Dao Thanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province Phone : (0273) 3872 603 | 3872 222 | 3885 373 Fax : N/A Email: banbientap@tiengiang.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 397 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3872 603 | 3872 222 | 3885 373 Fax : N/A Email: banbientap@tiengiang.edu.

Construction Department of Tien Giang Province Address : 389 Hung Vuong Street, Dao Thanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province Phone : (0273) 3873 390 Fax : (0273) 3870 301 Email : sxd@tiengiang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 389 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3873 390 Fax : (0273) 3870 301 Email : sxd@tiengiang.gov.

Health Department Of Tien Giang Province Address : 373 Hung Vuong Street, Dao Thanh Ward, My Tho City, Tien Giang Province Phone : (0273) 3872 350 Fax : (0273) 3878 106 Email : syt@tiengiang.gov.

Sở Y Tế Tiền Giang
May 24, 2021 · TAGS Tien Giang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 373 đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3872 350 Fax : (0273) 3878 106 Email : syt@tiengiang.gov.

Transportation Department of Tien Giang Province Address : 19A Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 4, My Tho City, Tien Giang Province. Phone : (0273) 3873 345 Fax : (0273) 3876 656 Email : sgtvt@tiengiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại : (0273) 3873 345 Fax : (0273) 3876 656 Email : sgtvt@tiengiang.

1 2 3