May 26, 2021
Blog

Tien Giang Health Department

Health Department Of Tien Giang Province

  • Address : 373 Hung Vuong Street, Dao Thanh Ward, My Tho City, Tien Giang Province
  • Phone : (0273) 3872 350
  • Fax : (0273) 3878 106
  • Email : syt@tiengiang.gov.vn
  • Website : http://soytetiengiang.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/sKbdgg1b9BUwLD6L7
TAGS Tien Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 373 đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3872 350 Fax : (0273) 3878 106 Email : syt@tiengiang.gov.

Transportation Department of Tien Giang Province Address : 19A Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 4, My Tho City, Tien Giang Province. Phone : (0273) 3873 345 Fax : (0273) 3876 656 Email : sgtvt@tiengiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại : (0273) 3873 345 Fax : (0273) 3876 656 Email : sgtvt@tiengiang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tien Giang province Address : 379 Hung Vuong street, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province Phone : (0273) 3873 401 Fax : (0273) 3882 297 Email : sld@tiengiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 379 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3873 401 Fax : (0273) 3882 297 Email : sld@tiengiang.gov.

Department of Planning & Investment in Tien Giang province Address : 38 Nam Ky Khoi Nghia street, ward 1, My Tho city, Tien Giang province Phone : (0273) 3873 381 Fax : (0273) 3875 487 Email : skhdt@tiengiang.gov.

Tien Giang province ▹ Business Registration Office in Tien Giang province Address : 38 Nam Ky Khoi Nghia street, ward 1, My Tho city, Tien Giang province Phone : (0273) 3871 962 Email : pdkkdtg@yahoo.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : Số 38 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3873 381 Fax : (0273) 3875 487 Email : skhdt@tiengiang.gov.

Tỉnh Tiền Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 38 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Số điện thoại : (0273) 3871 962 Email : pdkkdtg@yahoo.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.