June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Tien Giang

Education and Training Department of Tien Giang Province

  • Address : 397 Hung Vuong Street, Dao Thanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province
  • Phone : (0273) 3872 603 | 3872 222 | 3885 373
  • Fax : N/A
  • Email: banbientap@tiengiang.edu.vn | sgddt@tiengiang.gov.vn
  • Website : http://sgddt.tiengiang.gov.vn | http://www.tiengiang.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/ErBi3fLHuNCABSEY6
TAGS Tien Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 397 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3872 603 | 3872 222 | 3885 373 Fax : N/A Email: banbientap@tiengiang.edu.

Construction Department of Tien Giang Province Address : 389 Hung Vuong Street, Dao Thanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province Phone : (0273) 3873 390 Fax : (0273) 3870 301 Email : sxd@tiengiang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 389 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3873 390 Fax : (0273) 3870 301 Email : sxd@tiengiang.gov.

Health Department Of Tien Giang Province Address : 373 Hung Vuong Street, Dao Thanh Ward, My Tho City, Tien Giang Province Phone : (0273) 3872 350 Fax : (0273) 3878 106 Email : syt@tiengiang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 373 đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3872 350 Fax : (0273) 3878 106 Email : syt@tiengiang.gov.

Transportation Department of Tien Giang Province Address : 19A Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 4, My Tho City, Tien Giang Province. Phone : (0273) 3873 345 Fax : (0273) 3876 656 Email : sgtvt@tiengiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại : (0273) 3873 345 Fax : (0273) 3876 656 Email : sgtvt@tiengiang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tien Giang province Address : 379 Hung Vuong street, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province Phone : (0273) 3873 401 Fax : (0273) 3882 297 Email : sld@tiengiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tiền Giang Địa chỉ : số 379 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (0273) 3873 401 Fax : (0273) 3882 297 Email : sld@tiengiang.gov.