May 7, 2021
Blog

Embassy of Bolivia in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Bolivia in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Bolivia in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Bolivia in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Bolivia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Bolivia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Bolivia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Bolivia in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bolivia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bolivia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.