May 7, 2021
Blog

Embassy of Cabo Verde in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Cabo Verde in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Cabo Verde in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Cabo Verde in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Cabo Verde
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cabo Verde Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cabo Verde vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.