May 7, 2021
Blog

Embassy of Canada in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Canada in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find the Embassy of Canada in Hanoi or Consulate of Canada in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Embassy of Canada in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Canada
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Canada Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : số 31 đường Hùng Vương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm  – sáng từ  08:00 đến 12:00 ; chiều từ 13:00 đến 17:00 p.m.