Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Canada tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Canada in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Canada in Hanoi or Consulate of Canada in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Canada in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Canada tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng

Consulate of Canada in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Canada in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Canada in Hanoi or Consulate of Canada in Ho

Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Canada tại

Consulate of Canada in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Canada in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Canada in

Đại Sứ Quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Canada tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Canada in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Embassy of Canada in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 1002, toà nhà Metropolitan Building, số 235 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 08:30 – 10:30 & chiều 13:30 – 15:30

Consulate General of Canada in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Suite 1002, Metropolitan Building, 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Thursday : 08:30 – 10:30 | 13:30 – 15:30 | Friday : 08:30 – 09:30 Phone : (028) 3827 9899 Fax : (028)

1 2 3 4