April 21, 2021
Blog

Embassy of Djibouti in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Djibouti in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Embassy of Djibouti in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Also, there is no Embassy of Djibouti in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Djibouti from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Djibouti from Vietnam : Embassy of Djibouti in Tokyo, Japan.

TAGS Djibouti
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Djibouti Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Djibouti vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Djibouti are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Djibouti are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Djibouti 🇩🇯. Options for citizens of Djibouti getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.