May 8, 2021
Blog

Embassy of Maldives in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Maldives in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is no Embassy of Maldives in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Maldives in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Maldives
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Maldives in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Maldives in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Maldives in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Maldives Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Maldives vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.