May 8, 2021
Blog

Embassy of Namibia in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Namibia in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Namibia in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Namibia in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Namibia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Namibia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Namibia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Namibia in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Namibia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Namibia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.