May 9, 2021
Blog

Embassy of Niger in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Niger in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Niger in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Niger in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Niger
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Niger Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Niger vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.