May 9, 2021
Blog

Embassy of Palau in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Palau in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find Consulate of Palau in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Embassy of Palau in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Palau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Palau in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 149 Vo Van Tan street, ward 6, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 08:00 – 17:00 Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Palau Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Palau vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.