Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Palau tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

We would like to inform there is NO Embassy of Palau in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Palau in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Palau in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map

Lãnh Sự Quán Palau tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Palau tại thành phố Đà

Consulate of Palau in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Palau in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Palau in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Lãnh Sự Quán Palau tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Palau tại

Consulate of Palau in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Palau in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Palau in

Đại Sứ Quán Palau tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Palau in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Palau in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 149 đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 – 17:00 Điện thoại : N/A Fax : N/A Email

Honorary Consulate of Palau in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 149 Vo Van Tan street, ward 6, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 08:00 – 17:00 Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.

1 2 3