April 22, 2021
Blog

Embassy of Rwanda in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Rwanda in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Embassy of Rwanda in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Also, there is NO Embassy of Rwanda in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Rwanda from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Rwanda from Vietnam : Embassy of Rwanda in Beijing, China.

TAGS Rwanda
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Rwanda Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Rwanda vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Rwanda 🇷🇼. Options for citizens of Rwanda getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.