May 9, 2021
Blog

Embassy of Spain in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Spain in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find the Consulate of Spain in Da Nang City instead ?

We also have contact information of the Embassy of Spain in Hanoi or Consulate of Spain in Ho Chi Minh City (HCMC).

Embassy of Spain in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Spain
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : nhà số 4, đường số 4, khu biệt thự Phúc Lộc Viên, số 399 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Giờ làm việc : theo lịch hẹn Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : jsanchezbarrosog@gmail.

Consulate of Spain in Da Nang City Address : House No. 4, Street No.