April 22, 2021
Blog

Embassy of Tajikistan in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Tajikistan in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Tajikistan in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is NO Embassy of Tajikistan in Hanoi Capital city of Vietnam.

💚 Would you please send us an update to info@vietnamimmigration.org if you have any information about Embassy of Tajikistan in Vietnam. Thank you very much in advance.

TAGS Tajikistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tajikistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tajikistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tajikistan 🇹🇯? We are sorry to announce that there is no embassy or consulate of Vietnam in Tajikistan. You are suggested to contact the nearest Vietnam Embassies in your neighboring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Tajikistan 🇹🇯. Options for citizens of Tajikistan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.