May 9, 2021
Blog

Embassy of Turkmenistan in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Turkmenistan in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Turkmenistan in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Turkmenistan in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Turkmenistan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Turkmenistan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Turkmenistan in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Turkmenistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Turkmenistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.