Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt

There is NO Embassy of Turkmenistan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Turkmenistan in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan

Consulate of Turkmenistan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Turkmenistan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Turkmenistan in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Turkmenistan in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Turkmenistan in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Turkmenistan in

Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Turkmenistan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Turkmenistan in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Turkmenistan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Turkmenistan in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Turkmenistan in

1 2