April 3, 2021
immigration

Gia Lai Business Registration Office

Gia Lai province

▹ Business Registration Office in Gia Lai province

  • Address : 02 Hoang Hoa Tham street, Tay Son ward, Pleiku city, Gia Lai province
  • Phone : (0269) 3823 713
  • Email : dkkd.gialai@gmail.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Gia Lai province

  • Address : 02 Hoang Hoa Tham street, Pleiku city, Gia Lai province.
  • Phone : (0269) 3824 414
  • Fax : (0269) 3823 808
  • Email : skhdt@gialai.gov.vn
  • Website : https://skhdt.gialai.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/UyYjwP5jxC6uTZqm7
TAGS Gia Lai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Gia Lai province Address : 02 Hoang Hoa Tham street, Pleiku city, Gia Lai province. Phone : (0269) 3824 414 Fax : (0269) 3823 808 Email : skhdt@gialai.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại : (0269) 3824 414 Fax : (0269) 3823 808 Email : skhdt@gialai.

Tỉnh Gia Lai ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Số điện thoại : (0269) 3823 713 Email : dkkd.gialai@gmail.

Justice Department in Gia Lai province Address : 46 Le Thanh Ton street, Ia Kring ward, Pleiku city, Gia Lai province. Phone : (0269) 3824 102 Fax : (0269) 3824 102 Email : stp@gialai.

Sở Tư Pháp Gia Lai
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 46 đường Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại : (0269) 3824 102 Fax : (0269) 3824 102 Email : stp@gialai.

Department of Foreign Affairs in Gia Lai province Address : 02 Trần Phú street, Pleiku city, Gia Lai province. Phone : (0269) 387 9077 (Add the area code 0269 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 269 if calling from outside Vietnam) Fax : (0269) 382 1994 Email : vp.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai  Địa chỉ : số 267A đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại : 0269 3617555 Fax : 02693829466 Website : https://gialai.

Gia Lai CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Gia Lai Province (Gia Lai CDC) Address : 98 Phan Đình Phùng street, Tây Sơn ward, Pleiku city, Gia Lai Province. Phone : 0269.