The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Gia Lai, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8102D – Bien Ho – Pleiku – Gia Lai Location : Phung village, Bien Ho commune, Pleiku city,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Gia Lai, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8102D – Pleiku – Gia Lai Địa chỉ : Làng Phung, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Education and Training Department of Gia Lai Province Address : 56 Tran Hung Dao Street, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3824 250 Fax : (0269) 3826 877 Email : sgddt@gialai.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 56 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 250 Fax : (0269) 3826 877 Email : sgddt@gialai.gov.

Construction Department of Gia Lai Province Address : 17 Tran Hung Dao Street, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3824 428 Fax : (0269) 3824 574 Email : sxd@gialai.gov.

Sở Xây Dựng Gia Lai
May 31, 2021 · TAGS Gia Lai

Sở Xây Dựng tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 17 đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 428 Fax : (0269) 3824 574 Email : sxd@gialai.gov.

Gia Lai Health Department
May 26, 2021 · TAGS Gia Lai

Health Department Of Gia Lai Province Address : 09 Tran Hung Dao Street, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Sở Y Tế Gia Lai
May 24, 2021 · TAGS Gia Lai

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Transportation Department of Gia Lai Province Address : 10 Tran Hung Dao Street, Hoi Thuong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province. Phone : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 10 đường Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.gov.

1 2 3