May 26, 2021
Blog

Gia Lai Health Department

Health Department Of Gia Lai Province

  • Address : 09 Tran Hung Dao Street, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
  • Phone : (0269) 3719 369
  • Fax : (0269) 3719 369
  • Email : syt@gialai.gov.vn
  • Website : http://syt.gialai.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/8oaDtV6FfQuAGCKn8
TAGS Gia Lai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Y Tế Gia Lai
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Transportation Department of Gia Lai Province Address : 10 Tran Hung Dao Street, Hoi Thuong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province. Phone : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 10 đường Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Gia Lai province Address : 10 Hai Ba Trung street, Pleiku city, Gia Lai province Phone : (0269) 3824 462 Fax : (0269) 3828 316 Email : sldtbxh@gialai.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 10 đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 462 Fax : (0269) 3828 316 Email : sldtbxh@gialai.gov.

Department of Planning & Investment in Gia Lai province Address : 02 Hoang Hoa Tham street, Pleiku city, Gia Lai province. Phone : (0269) 3824 414 Fax : (0269) 3823 808 Email : skhdt@gialai.

Gia Lai province ▹ Business Registration Office in Gia Lai province Address : 02 Hoang Hoa Tham street, Tay Son ward, Pleiku city, Gia Lai province Phone : (0269) 3823 713 Email : dkkd.gialai@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại : (0269) 3824 414 Fax : (0269) 3823 808 Email : skhdt@gialai.

Tỉnh Gia Lai ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Số điện thoại : (0269) 3823 713 Email : dkkd.gialai@gmail.