June 8, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Gia Lai

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai

  • Địa chỉ : số 56 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  • Điện thoại : (0269) 3824 250
  • Fax : (0269) 3826 877
  • Email : sgddt@gialai.gov.vn
  • Website : https://sgddt.gialai.gov.vn | http://gialai.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/zzXdacRntAQgR8MQ6
TAGS Gia Lai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Gia Lai Province Address : 17 Tran Hung Dao Street, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3824 428 Fax : (0269) 3824 574 Email : sxd@gialai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 17 đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 428 Fax : (0269) 3824 574 Email : sxd@gialai.gov.

Health Department Of Gia Lai Province Address : 09 Tran Hung Dao Street, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Sở Y Tế Gia Lai
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Transportation Department of Gia Lai Province Address : 10 Tran Hung Dao Street, Hoi Thuong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province. Phone : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 10 đường Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Gia Lai province Address : 10 Hai Ba Trung street, Pleiku city, Gia Lai province Phone : (0269) 3824 462 Fax : (0269) 3828 316 Email : sldtbxh@gialai.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 10 đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 462 Fax : (0269) 3828 316 Email : sldtbxh@gialai.gov.

Department of Planning & Investment in Gia Lai province Address : 02 Hoang Hoa Tham street, Pleiku city, Gia Lai province. Phone : (0269) 3824 414 Fax : (0269) 3823 808 Email : skhdt@gialai.