June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Gia Lai

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Gia Lai, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8102D – Pleiku – Gia Lai

 • Địa chỉ : Làng Phung, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại : (0269) 3797 888 | 0913 886 727
 • Fax : (0269) 3735 021
 • Email : t8102d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/32nm5ZwibXEu8U3P9

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8103D – Pleiku – Gia Lai

 • Địa chỉ : đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 5, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại : (0269) 3748 633
 • Fax : (0269) 3746 036
 • Email : tt8103d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Te4dUEXn9dCrD4pF7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8104D – Đak Bơ – Gia Lai

 • Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, thôn 2, xã Đak Bơ, huyện Đak Bơ, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại : (0269) 3738 666
 • Fax : (0269) 3738 567
 • Email : t8104d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ze2XB5YkpmHbhu4Z9

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8105D – Diên Phú – Gia Lai

 • Địa chỉ : Lô C50, cụm công nghiệp Diên Phú, thôn 3, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại : (0269) 6556 969
 • Fax : N/A
 • Email : ttdk8105D@gmail.com
 • Website : http://dangkiem8105d.com
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/DE2QnQZCiNHytyPk8
TAGS Gia Lai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Gia Lai Province Address : 56 Tran Hung Dao Street, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3824 250 Fax : (0269) 3826 877 Email : sgddt@gialai.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 56 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 250 Fax : (0269) 3826 877 Email : sgddt@gialai.gov.

Construction Department of Gia Lai Province Address : 17 Tran Hung Dao Street, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3824 428 Fax : (0269) 3824 574 Email : sxd@gialai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 17 đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 428 Fax : (0269) 3824 574 Email : sxd@gialai.gov.

Health Department Of Gia Lai Province Address : 09 Tran Hung Dao Street, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Sở Y Tế Gia Lai
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Transportation Department of Gia Lai Province Address : 10 Tran Hung Dao Street, Hoi Thuong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province. Phone : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 10 đường Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Gia Lai province Address : 10 Hai Ba Trung street, Pleiku city, Gia Lai province Phone : (0269) 3824 462 Fax : (0269) 3828 316 Email : sldtbxh@gialai.gov.