June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Gia Lai

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Gia Lai, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8102D – Bien Ho – Pleiku – Gia Lai

 • Location : Phung village, Bien Ho commune, Pleiku city, Gia Lai province
 • Phone : (0269) 3797 888 | 0913 886 727
 • Fax : (0269) 3735 021
 • Email : t8102d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/32nm5ZwibXEu8U3P9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8103D – Nguyen Chi Thanh – Pleiku – Gia Lai

 • Location : Nguyen Chi Thanh street, group 5, Chi Lang ward, Pleiku city, Gia Lai province
 • Phone : (0269) 3748 633
 • Fax : (0269) 3746 036
 • Email : tt8103d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/Te4dUEXn9dCrD4pF7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8104D – Nguyen Tat Thanh – Dak Bo – Gia Lai

 • Location : Nguyen Tat Thanh street, hamlet 2, Dak Bo commune, Dak Bo district, Gia Lai province
 • Phone : (0269) 3738 666
 • Fax : (0269) 3738 567
 • Email : t8104d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/ze2XB5YkpmHbhu4Z9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8105D – Dien Phu – Pleiku – Gia Lai

 • Location : lot C50, Dien Phu industrial cluster, village 3, Dien Phu commune, Pleiku city, Gia Lai province
 • Phone : (0269) 6556 969
 • Fax : N/A
 • Email : ttdk8105D@gmail.com
 • Website : http://dangkiem8105d.com
 • Google map : https://goo.gl/maps/DE2QnQZCiNHytyPk8
TAGS Gia Lai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Gia Lai Province Address : 56 Tran Hung Dao Street, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3824 250 Fax : (0269) 3826 877 Email : sgddt@gialai.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 56 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 250 Fax : (0269) 3826 877 Email : sgddt@gialai.gov.

Construction Department of Gia Lai Province Address : 17 Tran Hung Dao Street, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3824 428 Fax : (0269) 3824 574 Email : sxd@gialai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 17 đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 428 Fax : (0269) 3824 574 Email : sxd@gialai.gov.

Health Department Of Gia Lai Province Address : 09 Tran Hung Dao Street, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Sở Y Tế Gia Lai
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3719 369 Fax : (0269) 3719 369 Email : syt@gialai.gov.

Transportation Department of Gia Lai Province Address : 10 Tran Hung Dao Street, Hoi Thuong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province. Phone : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 10 đường Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 248 | 0968 583 071 (hotline) Fax : (0269) 3824241 Email : sgtvt@gialai.gov.