March 19, 2021
immigration

Justice Department in Binh Dinh

Justice Department in Binh Dinh province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Binh Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 139 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại : (0256) 3813 905 Fax : (0256) 3823 772 Email : sotuphap@stp.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định  Địa chỉ : số 31A đường Hà Huy Tập, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định. Điện thoại : 0694349413 – 0694349416 Fax : 0694349547 Website : https://binhdinh.

Binh Dinh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Binh Dinh Province (Binh Dinh CDC) Address : C3, Điện Biên Phủ street, Nhơn Bình ward, Quy Nhon city, Binh Dinh Province. Phone : (0256)3648893 Fax : (0256)3648668 Map : https://goo.

VNVC Quy Nhon: Address : National Highway 1D, group 1, area 8, Nhon Phu ward, Quy Nhon city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here is the list of hotels in Quy Nhon city, Binh Dinh province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.