The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Binh Dinh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7701S – Quy Nhon – Binh Dinh Location : 357A Tay Son street, Quy Nhon city, Binh Dinh

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Định, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7701S – Quy Nhơn – Bình Định Địa chỉ : số 357A đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh

Education and Training Department of Binh Dinh Province Address : 08 Tran Phu Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province Phone : (0256) 3820 163 Fax: (0256) 3826 744 Email : vanphong.sobinhdinh@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 08 đường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3820 163 Fax: (0256) 3826 744 Email : vanphong.sobinhdinh@moet.

Construction Department of Binh Dinh Province Address : 32 Ly Thuong Kiet Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province Phone : (0256) 3822 882 Fax : (0256) 3891 536 Email : sxd@binhdinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 32 đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3822 882 Fax : (0256) 3891 536 Email : sxd@binhdinh.gov.

Binh Dinh Health Department
May 26, 2021 · TAGS Binh Dinh

Health Department Of Binh Dinh Province Address : 756 Tran Hung Dao Street, Dong Da Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province Phone : (0256) 3792 549 Fax : (0256) 3792 276 Email : vanphong@syt.binhdinh.

Sở Y Tế Bình Định
May 24, 2021 · TAGS Binh Dinh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 756 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3792 549 Fax : (0256) 3792 276 Email : vanphong@syt.binhdinh.

Transportation Department of Binh Dinh Province Address : 08 Le Thanh Ton Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province. Phone : (0256) 3892 172 Fax : (0256) 3891 536 Email : vpsgtvtbd@sgtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3892 172 Fax : (0256) 3891 536 Email : vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.

1 2 3