May 26, 2021
Blog

Binh Dinh Health Department

Health Department Of Binh Dinh Province

  • Address : 756 Tran Hung Dao Street, Dong Da Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
  • Phone : (0256) 3792 549
  • Fax : (0256) 3792 276
  • Email : vanphong@syt.binhdinh.gov.vn | syt@binhdinh.gov.vn
  • Website : https://syt.binhdinh.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/kc79ZPC96EUEnhxU9
TAGS Binh Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 756 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3792 549 Fax : (0256) 3792 276 Email : vanphong@syt.binhdinh.

Transportation Department of Binh Dinh Province Address : 08 Le Thanh Ton Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province. Phone : (0256) 3892 172 Fax : (0256) 3891 536 Email : vpsgtvtbd@sgtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3892 172 Fax : (0256) 3891 536 Email : vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Dinh province Address : 25 Tay Son street, Quy Nhon city, Binh Dinh province Phone : (0256) 3824 629 Fax : (0256) 3827 312 Email : vp@sldtbxh.binhdinh.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 25 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3824 629 Fax : (0256) 3827 312 Email : vp@sldtbxh.binhdinh.

Department of Planning & Investment in Binh Dinh province Address : 35 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province Phone : (0256) 3822 628 Fax : (0256) 3824 509 Email : skhdt@binhdinh.gov.

Binh Dinh province ▹ Business Registration Office in Binh Dinh province Address : 35 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province Phone : (0256) 3826 083 Email : dkkd.binhdinh@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3822 628 Fax : (0256) 3824 509 Email : skhdt@binhdinh.gov.

Tỉnh Bình Định ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Số điện thoại : (0256) 3826 083 Email : dkkd.binhdinh@gmail.