March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bình Định

Tỉnh Bình Định

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Định

  • Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Số điện thoại : (0256) 3826 083
  • Email : dkkd.binhdinh@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Định

  • Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Điện thoại : (0256) 3822 628
  • Fax : (0256) 3824 509
  • Email : skhdt@binhdinh.gov.vn
  • Website : https://skhdt.binhdinh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/3KrnATJMeokcHM7R6
TAGS Binh Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3822 628 Fax : (0256) 3824 509 Email : skhdt@binhdinh.gov.

Justice Department in Binh Dinh province Address : 139 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province. Phone : (0256) 3813 905 Fax : (0256) 3823 772 Email : sotuphap@stp.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 139 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại : (0256) 3813 905 Fax : (0256) 3823 772 Email : sotuphap@stp.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định  Địa chỉ : số 31A đường Hà Huy Tập, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định. Điện thoại : 0694349413 – 0694349416 Fax : 0694349547 Website : https://binhdinh.

Binh Dinh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Binh Dinh Province (Binh Dinh CDC) Address : C3, Điện Biên Phủ street, Nhơn Bình ward, Quy Nhon city, Binh Dinh Province. Phone : (0256)3648893 Fax : (0256)3648668 Map : https://goo.

VNVC Quy Nhon: Address : National Highway 1D, group 1, area 8, Nhon Phu ward, Quy Nhon city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here is the list of hotels in Quy Nhon city, Binh Dinh province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.